Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

American Pit Bull Terrier

Hadd nyugtassam meg azokat, akik már a cím olvasásakor megdermedtek, és gyorsan továbblapoztak: egyetlen képet sem fognak látni véres kutyaviadalokról. Olvassák nyugodtan végig a most következő néhány oldalt, és végül alakítsák ki saját véleményüket! Lehet, hogy nem válnak a fajta rajongóivá, de ha már önálló, nem mások által diktált álláspontjuk lesz a témával kapcsolatban, részben elértem célomat.
Sokszor hallottam, hogy magukat lelkes állatbarátként reklámozó kutyatartók azt mondták: “Én minden fajtájú kutyát szeretek, csak ezeket nem.”. Mindig elutasítottam a rasszizmust, a szélsőségeket, a kizáráson alapuló ideológiákat. Az ilyen korlátolt emberek a saját kutyájukat sem szerethetik igazán, de hogy nyilatkozatuk tárgyát egyáltalán nem ismerik, az egészen biztos. Bár sohasem kerültek kontaktusba egyetlen ilyen kutyával sem, és minden ismeretük a bulvár- és szennylapok “híradásaiból” származik, elítélően beszélnek valamiről, amiről halvány fogalmuk sincs. Önök ne essenek ebbe a hibába!
A korábban megjelent ismertetőkkel szemben most nem egy “ márpedig a pit bull jó” jellegű írást olvashatnak, hanem éppen ellenkezőleg: igyekeztem olyan tárgyilagos maradni, amennyire az lehetséges. Mégis nehezen tudom eltitkolni az igazságtalanul üldözött és manipulált, össztársadalmi gyűlölettel sújtott, higgyék el, valóban nagyszerű kutyák iránt érzett szeretetemet. A fajtát bíráló, gyűlölettől áthatott nyilatkozatok ugyanis sohasem említik a valódi veszélyforrást: azokat a kétlábú fenevadakat, akik kutyáikat agresszívvé “nevelték”. Meggyőződésem, melyet egyébként minden valódi szakember, kiképző, állatorvos megerősít, hogy a kutyák által elkövetett tettekért csak és kizárólag tulajdonosuk és nem fajtabeli hovatartozásuk felelős.

Az eredet

 

 

 

A bull-típusú terrierek tengerentúli képviselői valamennyien ugyanannak a folyamatnak köszönhetik kialakulásukat: az Angliából és Írországból származó ősi bulldogok, valamint “half and half” kutyák Amerikába való megérkezésének a múlt század második felében. Ennek egyenes következménye volt, hogy - elsősorban a nagyobb északi városok arénáiban - ezek a négylábú gladiátorok a múlt század ‘70-es éveire addig sosem látott népszerűségre emelték a viadalok intézményét. De a mókás kis Boston terriert rövid időn belül külleme miatt kezdték el tenyészteni, és csaknem kialakulásának pillanatában, azaz mintegy száztíz éve távol került ettől a vérgőzös közegtől. Ezzel szemben harcos rokonainak története - legalábbis egy ideig még - továbbra is a küzdőtereken íródott.
A kezdeti években a legsikeresebb viadorkutyákat továbbra is Angliából, Staffordshire megyéből hozták be. Mivel ezeket már generációk hosszú sora óta harcra, győzelemre tenyésztették, új hazájukban is remekül helytálltak. Az amerikai viadorkutyák tenyésztése mégis rövidesen önállósult az őshazá(k)étól. A “half and half” kutyákat egymással, illetve a helyi, már korábban is harcra használt állománnyal továbbra is azért keresztezték folyamatosan, hogy minél erősebb és sikeresebb gladiátorokat “hozzanak létre”. A partnerek ebben a folyamatban a többségében még a XVII-XVIII. században importált ősi bulldogok, vagyis a ma amerikai bulldogként ismert kutyák voltak. Ezenkívül az összes fellelhető és a célnak megfelelő kutyát – molosszoidokat, vérebeket, sőt elvétve vizslákat is – felhasználták.

 

 

 


Családi fotó a '70-es évekből

Egységben az erő

A “jobb marad életben” elv tenyésztési gyakorlatban történő alkalmazása hamarosan elindított egyfajta homogenizációt. Kiderült ugyanis, hogy a legnagyobb fizikai erőt a legnagyobb kitartással és fürgeséggel egy bizonyos méretkategória testesíti meg, s ez a nagyjából 18 inch-es marmagasság a kb. 50-60 fontos testsúllyal párosulva. Ezek jóval meghaladják a korai, még Angliából behozott “half and half” kutyák méreteit, ezért nehezen hihető egy sokak által elfogadott vélemény. Nevezetesen az, hogy hőseink egyszerűen az alig fele akkora angol Staffordshire Bull Terrier amerikai változatai lennének. Inkább fogadható el az az álláspont, mely szerint a sokkal erősebb fej és csontozat, a nagyobb méret a korábban Amerikába került régi típusú bulldogok további befolyásának eredménye.
Az új “fajta” gyorsan népszerűvé vált hazájában. Egyre szélesebb körben ismerték meg, és már korántsem csak a harci arénák környékén rajongtak értük. Eredményesen dolgoztak vidéki farmerek és vadászok mellett, őriztek gyártelepeket és raktárakat is, ugyanakkor egyre többen társkutyaként tartották őket, éppen nagyszerű jellemük miatt. Remek fizikumuk, ellenálló szervezetük, bátor és karakán viselkedésük mellett éppen intelligenciájuknak és hűséges természetüknek köszönhetően váltak rövid idő alatt közkedveltté. Rajongóinak egyre növekvő tábora mindent megtett azért, hogy mind szélesebb közönséggel ismertesse meg és el az általa tartott, tenyésztett kutyákat. A fajta ezen barátai azon fáradoztak, hogy a gladiátorkutyáktól származó, de generációk óta munkára, kedvencnek tenyésztett állományukat integrálják a fajtiszta kutyák kedvelőinek angol mintára létrehozott amerikai szervezetébe.

A mindenható American Kennel Club (AKC) viszont ekkortájt - akárcsak Angliában a British Kennel Club a staffordshire bullterrierről - hallani sem akart az új “fajtáról”. Mivel az egyesület mélységesen elítélte a viadalokat, nemcsak az e célra kitenyésztett kutyákat, de a már teljesen békés “foglalkozású” utódaikat sem ismerte el. A tenyésztők azonban - kutyáik törzskönyvezése céljából - szükségét érezték egy klub keretein belül való működésnek, éppen ezért saját szervezetet hoztak létre. 1898-ban a Michigan állam-beli Detroitban Chauncy Bennett vezetésével életrehívták a United Kennel Club-ot (UKC), és megkezdték ezen kutyák regisztrálását American Pit Bull Terrier néven. Bennett a korábban elterjedt elnevezések helyett olyat választott, amely utalt a fajta eredetére, származására, ugyanakkor világosan kifejezte európai rokonaival (angol bullterrier, staffordshire bullterrier) szembeni identitását. Úgy is mondhatnánk, hogy hivatalosan ő “amerikanizálta” a fajtát.

A békés “változat” hívei mellett - noha a kutyaviadalok az USA legtöbb államában 1878. óta tiltottak voltak - továbbra is akadtak olyanok, akik változatlanul harcra képezték állataikat. Ezek a tenyésztők az UKC-t puhányok gyülekezetének tartották, ezért Guy McCord és John P. Colby vezetésével 1909-ben megalakították a saját egyesületüket American Dogbreeders Association (ADBA) néven. Az egyesület székhelye ma Utah állam fővárosában, Salt Lake City-ben van. Napjainkban a fajtával kapcsolatos legnagyobb félreértésre az ad okot, hogy a “kemény mag” már megalakulása pillanatában átvette a pit bull terrier nevet kutyái megjelölésére. Ennek eredményeként sokan a viadalokon használt kutyákról csak annyit tudtak, hogy azok szinte kizárólag pit bullok. Ma azonban már az ADBA által nyilvántartott ebek is többségükben békés munka- és társkutyák.

 

Szóval, hogy is van ez ? Az amerikai pit bull terrier nevet eredetileg egy a gladiátor ebekből békés célra kitenyésztett fajtára találták ki ? Igen, így igaz. A viadalok szervezői viszont annyira jónak találták ezt az UKC-elnevezést, hogy az “eredeti” - küllemében és méretében korántsem egységes - harci típust is ezzel ruházták fel. Az UKC sok tenyésztője egyébként a mai napig hangoztatja, hogy a viadorkutyák őstípusából általuk munka- és társkutyaként kitenyésztett fajta megjelölésére ők találták ki az APBT elnevezést. Úgy tartják, hogy a viadalok akkori híveit összefogó ADBA csak “lenyúlta” a nevet, amivel rendkívül sokat ártott nekik és kutyáiknak.

Szerintük a becsületes eljárás az lett volna a McCord-féle társaság részéről, ha más nevet - például a régebben ismert tucatnyi közül - választottak volna saját viadorkutyáik megjelölésére. Ha ez akkor így történik, ma az (UKC) pit bull terrier-t valós tulajdonságai alapján a többi munkakutya-fajtával egyenértékűként tarthatnánk számon, és az ADBA-regisztrálású - mondjuk - “Yankee Dog”, vagy “American Fighting Dog” nevétől rettegne a világ. Mivel azonban egyik szervezet sem mond le a “névhasználatról”, ma gyakorlatilag egy kialakult fajtát és annak közvetlen ősét, egy fajtának nevezett heterogén állományt illetünk ugyanazzal a névvel.
Mint vérbeli amerikai fajta, az APBT mindkét “változatában” rövid időn belül hihetetlenül kedveltté vált hazájában. Különösen az I. világháború alatt örvendett nagy népszerűségnek. A háborús propaganda-gépezet a lelkesítő plakátokon az amerikai katonákat gyakran szimbolizálta ezekkel a kutyákkal, és egy egész nemzet volt büszke rájuk! A fajta kétszer is feltűnt a Life magazin címlapján a háború alatt, sőt egy képregényt is indítottak főszereplésükkel. A pit bullok népszerűsége a ’20-as években tovább nőtt, ugyanis a kor némafilmjeinek burleszkhősei mellett gyakran szerepeltek. Ilyen volt például Harold Loyd híres órajelenete, de Rosco “Fatty” Arbuckle-nak is gyakorta voltak partnerei ezek a “színész-kutyák”. Kevesen tudják, hogy kezdetben még a híres Rin Tin Tin-t is évekig egy pit bull személyesítette meg a mozikban, s csak jóval utána jöttek a németjuhászok.


Pit terapeuta

A “média-szörny”
“szörny-média”?

 

 

 

A fajta helyzete napjainkban azonban már korántsem ilyen rózsás, hiszen Amerika egykori kedvence, legtiszteltebb nemzeti fajtája ma már a mumus szerepkörét tölti be. Noha az állomány nagyobb része munka- és társkutyaként éli életét, az emberek többsége bestiának tartja a pit bullt. Ennek okaként a viadoregyedek tevékenysége mellett - melyet a társadalom egyre kevésbé tolerált – egy a ’70-es évek közepe óta rohamosan erősödő tendencia is megjelölhető. A fajta ugyanis már akkor “tökéletes” választás volt azok számára, akik saját vélt erejük demonstrálása, vagy beteges feltűnési vágyuk kiélése céljából egy csupa izom kutyával kívántak mutatkozni. Akik azért tartanak kutyát, hogy másokat megfélemlítsenek, terrorizáljanak vele, vajon miféle célokra, milyen módon végzik kutyájuk kiképzését ?
Időzzünk el egy kicsit ennél a jelenségnél, és ennek részletezésével próbáljuk megérteni a fajtával kapcsolatban mára kialakult helyzetet. Ha a pit bullok meghatározó többségét nem viadalokra használják, miért ilyen rossz a széles közvélemény részéről való megítélésük ? Azért, mert ezekről a kutyákról kizárólag akkor hallhatunk, ha velük kapcsolatban valamilyen baj történt. Azokról is csak a tragédiák kapcsán szerzünk tudomást, akik egzotikus nagymacskákat, medvéket és farkasokat, vagy éppen skorpiót, mérges kígyót tartanak otthonaikban. Bár országonként ezren és ezren tartanak valóban veszélyes vadállatot odahaza, évenként mindössze néhány tragédia történik. Ez az egy-két eset mégis napokig foglalkoztatja a sajtót, s igyekszenek annyit kihozni a sztoriból, amennyit csak lehetséges.
Hasonló a helyzet az APBT-vel is. A média képviselői közül egészen a legutóbbi időkig soha senki sem akarta bemutatni a fajtát pozitív, valódi oldaláról, mivel az nem növeli az adott TV-csatorna nézettségét vagy az újság példányszámát. Csak a véres rémtörténetek, az ijesztő fenevadak érdekesek és eladhatóak, ezért néhányan nem átallottak különböző meséket kitalálni a pit bull terrierrel kapcsolatban. Az olvasó pedig kész tényként fogadja az újságban megjelenteket, melyeket aztán kéjes borzongással tovább mesél. Így duzzad fel egy hétköznapi történet, így lesz egy közönséges fajtából pokolbéli szörnyeteg.


Az egyik megyei napilap nemrég a címlap felét szentelte egy “harcikutyás” támadásnak, mely szerencsére csak könnyű sérülésekkel végződött. Ijesztésül (vagy kedvcsinálónak) fényképpel is kiegészítették az írást, melyen egy pit bull terrier volt látható illusztrációként. A cikkből ugyan kiderült, hogy az elkövető egy beazonosíthatatlan keverék kutya volt, mégis hőseinket feketítették be újból.

Ugyanez a napilap mindössze öt hónappal azelőtt két sorban (?!) számolt be egy másik, halálos végű támadásról. Ebben az esetben két németjuhász szó szerint darabokra tépett egy idős férfit. Az egyik kivonuló rendőrtől később megtudtam, hogy a helyszínen megtalálták az áldozat leszakított kéz- és lábfejét. Elmondása szerint a környék a rengeteg vértől úgy nézett ki, mintha egy állatot vágtak volna le ott. Az újság azonban nem “értékelte” elég izgalmasnak ezt az esetet. Mivel véleményük szerint a németjuhászok nem tarthattak számot a közvélemény érdeklődésére, a róluk és áldozatukról szóló tudósítás a rövid hírek közé került.


A világméretű hisztériadömping egyébként egy jól behatárolható időpontban kezdődött. Történt ugyanis, hogy a ’60-as évek vége felé egyre többen emelték fel szavukat a törvényi tiltás ellenére változatlanul zajló kutyaviadalok ellen. 1970-ben aztán megalakult az American Dog Owners Assotiation (ADOA), melynek tagjai immár szervezett formában harcoltak a viadalok végleges beszüntetéséért. Több hírességet is felvonultató sajtókampányukkal, akcióikkal elérték, hogy néhány szervezőt és résztvevőt letartóztattak, majd elítéltek. Az ügy nagy nyilvánosságot kapott, és a széles közvélemény ekkor találkozott először a témával. A sajtó ugyanis azonnal lecsapott a titkos kutyaviadal-sztorikra, és óriási hírverést csapott az ügynek. Főidős TV-műsorokban, újságok címlapján premier plánban mutatták a viador pit bullok hatalmas izmait és félelmetes állkapcsait, és hajmeresztő történeteket meséltek a vérszomjas kutyákról. A média mumust, fenyegető rémet kreált a fajtából, amivel ma az anyák ijesztgetik gyermekeiket. Emellett nagyobb baj is történt, mivel a szenzációhajhász cikkek és riportok kedvet csináltak a “kemény fiúknak” és komplexusokkal terhelt egyéneknek, hogy “legyőzhetetlen” kutyát szerezzenek maguknak. Az ilyen alakok által céltudatosan immáron ember elleni támadásra nevelt pit bullok okozzák azt az évenkénti néhány balesetet, amelyekről a sajtó még hangzatosabb tudósításokat közöl időről-időre. A lavina ekkor szabadult el végleg, s azóta sem állt meg, így az újabb híradások következtében a fajta az átlagemberek szemében végleg kegyvesztett lett.

 

 

Így festenének a született gyilkosok?
7 hetes kölykök

Mi az igazság ?

Lehet, hogy furcsán hangzik, de sohasem a viadalra tartott kutyák (melyek egyébként is csak a teljes állomány törtekben kifejezhető százalékát teszik ki) azok, amelyek emberre támadnak. Hogy miért? A válasz roppant egyszerű: ezeket az egyedeket sohasem képzik ember elleni támadásra! Hosszú hónapokig kizárólag arra trenírozzák őket, hogy a többi kutyát gyűlöljék. Ingerküszöbüket ebből a célból mesterségesen annyira leszorítják, hogy ha csak meglátnak egy másik ebet, azonnal megtámadják. Az ún. “csibészelés” elő sem kerül, mivel ha nem így lenne, hogyan választanák szét ezeket a kutyákat a verekedések közben ? Már a hőskorban - és azóta is - a viadalra tenyésztők mindig kiszelektálták az emberrel szemben agresszív példányokat. Érdekes adalék, hogy egy viadorkutya-telepről egy alkalommal egyszerűen elloptak több egyedet, mivel azok minden emberrel, így az idegenekkel is teljesen barátságosan viselkedtek.


Egészen más a helyzet akkor, ha a pit bullt - vagy bármilyen fajtájú kutyát! - tulajdonosa mindenféle szakmai és morális alkalmasság híján ember elleni támadásra hergeli, magyarán vadítja az állatot. Ebben az esetben ugyanis a kutya valóban veszélyessé válhat, mivel ingerküszöbének átlépése néha pusztán az emberek látványa által, illetve bizonyos mindennapi szituációk alkalmával is bekövetkezhet, és a kutya támad. Esetleg egy váratlan – és a számára ismeretlen – zajhatás következtében fordul a legközelebb álló személy, akár a saját gazdája ellen, ami véleményem szerint még a legszerencsésebb változat. Ezeket a kutyákat valószínűleg sohasem tanították engedelmességre, például a támadás parancsra történő befejezésére, így máris kész a tragédia. Amit ugyanis elkezdtek, azt be is fejezik.

Sohasem szabad csupán ezeknek a - hála Istennek! - csak szórványos, a gazdák felelősségét mindenképpen felvető támadások, vagy éppen a valóban gyomorforgató viadalok alapján ítélkeznünk. Ezek csak az élet minden területén fellelhető hordalékai a dolgok valódi természetének: ne hagyjuk, hogy elhomályosítsák látásunkat és megtévesszenek bennünket! Ez azonban nem általánosan bevett gyakorlat, s egyszerűbb gyűlölni valamit, mint az igazi oldaláról megismerni. Azokat a tulajdonosokat, kiképzőket és állatorvosokat pedig, akik ezeket a kutyákat aranyos, mókás házi kedvencnek, a valaha volt legjobb, legtürelmesebb pácienseknek és a legkönnyebben képezhető ebek egyikének nevezik, a sajtó hülyének, komplett idiótának kiáltja ki!

 

 Tévedés: a pit bullok keverékek, korcsok, ilyen fajta nincs.Tény: a pit bull 1898. (UKC) óta bejegyzett és törzskönyvezett fajta. Valóban két különböző típusú kutya - az ősi buldog és valamelyik/több vadászterrier - keresztezéséből született, de ugyanez elmondható az összes bull típusú terrierről, és más „összetevőkkel" ugyan, de a ma ismert csaknem négyszáz fajta jelentős hányadáról is.Tévedés: a pit bullok „harcikutyák".Tény: minden országban, ahol e szégyenletes gyakorlatot folytatják, csupán a pit bullok párszáz fős csoportját képezik és használják viadalokra lelkiismeretlen emberek. Ez a szám az állomány csak törtekben kifejezhető százalékát teszi ki - néhány férges alma miatt azonban még nem dobjuk ki az egész termést! Noha e kutyák jelentős része a viadalok nélkül is kétségtelenül rossz kezekben van, a velük - helyesebben gazdáikkal - szembeni fellépés hatósági utat kíván. A legtöbb pit bull mindenféle probléma nélkül családi kedvencként vagy munkakutyaként éli életét, mivel megfelelő neveléssel nagyszerű társai az embernek.Tévedés: a pit bullok végletesen agresszívek.Tény: Prof. Alfons Estett etológus, az „American Temperament Test Society" megbízásából a'90-es évek elején elvégzett egy kísérletsorozatot. Ezen több tucat fajta képviselői mellett       - nyilvánvalóan nem a viadoregyedek, hanem a többségben lévő szocializált társ- és munkakutyák közül való - pit bull terrierek vettek részt. A teszt során vizsgálták az idegen kutyákkal és más állatokkal, valamint ismeretlen személyekkel szemben tanúsított viselkedés agresszió-fokát, valamint a váratlan helyzetekre (hirtelen zaj- és fényhatások, stb.) való reagálásokat. A végeredmény: a többi fajta átlagos megfelelése 77%-os volt, míg hőseinkké több, mint 90%!Tévedés: a pit bullok „genetikailag eltorzított harci gépek", ezért minden kutyára rátámadnak. (Idézet a hangzatos újsághírekből, az önjelölt szakértők nyilatkozataiból.)Tény: kétségtelen, hogy a pit bullok olyan fizikai adottságokkal születnek, melyek egyetlen más fajtáéhoz sem mérhetőek. Ehhez a fizikumhoz erős öntudat és magabiztosság is társul, amely révén nem partnerek a kutyák közötti szokásos erőfitogtatásokban (szőrborzolás, vicsorgás, a másik lökdösése, stb.), melyeket a négylábúak szinte minden séta alkalmával „eljátszanak" azonos nemű társaikkal. Ezek az egymás közötti sorrendet hivatottak eldönteni: mindannyian megpróbálnak a hierarchia csúcsára kerülni. Ez minden fajtájú kutya esetében természetes igény. Hőseink azonban már oda helyezték magukat, s mivel tisztában vannak erejükkel, nem tűrik, hogy elsőbbségüket a többi kutya megkérdőjelezze.


Két pit bull támadásban. Legtöbbünkben ez a kép él a fajtáról.

Azonban a legtöbb kutya méret alapján ítéli meg ellenfelét, ezért úgy gondolják, hogy a kistestű pit is egy leendő „alattvaló". Így megpróbálják - akár képletesen, akár tettleg - maguk alá gyűrni őt. Később persze ráébrednek arra, mekkorát tévedtek.... A fajta „civil" (tehát nem hivatásos viador) képviselői egyébként a nézeteltérés tisztázása, azaz a másik kutya legyőzése után békésen megférnek a korábbi ellenféllel. Érdekességként említem, hogy a verekedést követően a pit bullok gyakorlatilag azonnal megnyugszanak.Tévedés: a pit bullból „eltűnt a megadásra vonatkozó gén". (A nagytudású dilettánsok másik kedvenc frázisa.)Tény: annyiban igaz, hogy ők sohasem adják meg magukat. Egyszerűen nem ismerik azt a dolgot, hogy „hátrafelé lépni". Azonban egy szocializált pit bull már kiskorától kezdve elsajátítja, megtanulja felismerni ezt a viselkedésformát a másik kutya részéről. Tehát nem gének hordozta (azaz veleszületett), hanem tanult magatartásformáról van szó, melyet a harcra képzett, hergelt állatokból egyedileg „radíroznak" ki.Tévedés: a pit bull harapja meg a legtöbb embert.Tény: az USA-ban az évtized elején összesítették 1980. és 1990. között számontartott kutyatámadásokat. Mivel évente több, mint kétmillió esetről van szó, meglehetősen terjedelmes adatbázist kellett csoportosítani. Ennek eredményeként kiderült, hogy a komoly, azaz maradandó sérülést eredményező harapásos esetek mindössze 1.89%-ért felelősek a pit bullok. Biztosan meglepő, de ezzel csak a 15-20. hely között állnak a fajkutyák esetében!Tévedés: a pit bullok megtámadják a kisgyerekeket.Tény: a fajta képviselői, akárcsak a legtöbb kutya, egyszerűen imádják a gyerekeket. Hangsúlyozottan játékos természetük révén ugyanis bennük látják a potenciális játszótársat. Velük kiélhetik a hancúrozás, fogócskázás, labdázás és bújócskázás iránti olthatatlan vágyukat, s a játék végén együtt pihenik ki a fáradalmakat. Mindennek természetesen előfeltétele, hogy a kutyát már kölyökkorától hozzászoktassuk a kisgyerekek társaságához, s ez legalább ennyire fontos visszafelé is. Tapasztalat alapján állíthatom, hogy a játék hevében sokkal inkább a kétlábú lurkókat kell nyugodtabb viselkedésre inteni, s megtanítani a kutyával való helyes bánásmódra.Érdekesség: a bull and terrierek közismert beceneve „The Children's Nursemaid", azaz a gyermekek dadája volt a múlt századi Angliában.Mítosz: a pit bullok legyőzhetetlenek, nincs ellenfelük a kutyák között.


Pit bull és dobermann játszik. Figyeljék meg, hogy ez utóbbi milyen tapintatosan, fogait nem mutatva (azaz nem fenyegetően, hanem már-már gyengéden) fogja át partnere nyakát.

Tény: való igaz, hogy a fajta közvetlen ősei a kutyaviadalok embertelen céljára legutoljára kitenyésztett típust, a tökéletes fizikumú, szilárd jellemű eszményi harcost testesítették meg. Ezt láthatjuk mai utódaik felépítésén is, s emiatt még mindig ők a legalkalmasabb alanyok ehhez a tevékenységhez. Páratlan kitartásuk révén rendkívül hosszú és látványos küzdelmeket vívnak a nézők nem kis örömére. Azonban nem véletlen, hogy a viadalokon súlycsoportok szerint mérkőznek a kutyák, aminek okát ne a humánus, hanem a racionális gondolkodásban keressük. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a huszonöt kilós pit bull esélytelen lenne egy hetvenkilós masztiffal, Bordeaux-i doggal vagy éppen Tosával szemben, amelyek szintén éppen eleget őriznek ugyancsak viadorkutya-őseiknek jelleméből.Mítosz: az APBT-ok harapásának erőssége elérheti az 1000 kilopontos határt is.Tény: Dr. I. Lehr Brisbin, a Georgia State University professzora, a Savannah River Ökológiai Laboratórium vezető munkatársa mondta: „Nincs tudomásom olyan tanulmányról, amely a különböző kutyafajták harapásának erősségét hasonlítaná össze. Ennek legfőbb oka nyilván abban rejlik, hogy egyszerűen nem létezik olyan módszer, mellyel az kellő  - azaz a tudományos összehasonlítás igényeinek megfelelő - pontossággal lemérhető lenne."Mítosz: ha a pit bullok egyszer megragadtak valamit, azt halálukig nem engedik ki fogaik közül.Tény: az egykori viadorkutyák esetében egy ilyen tulajdonság végzetes volt, hiszen - amennyiben nem „jó" helyen fogták meg ellenfelüket - a másik kutya szétszabdalhatta őket. Azonban ez a „szájzárról" szóló történet is csak olyan tévhit, mint a többi. Igaz, hogy e kutyák borzalmasan erős harapásukat képesek voltak igen hosszú ideig lazítás nélkül fenntartani, de azonnal váltottak, ha az ellenfélen jobb fogás kínálkozott.Gyakran a sajtóban található híreket is megtámogatják „szakvéleményekkel". Ezek leginkább olyan „hozzáértőktől" származnak, akik tudatlanságuk révén az ismeretlenség ködében rejteznek. Aztán, amikor jobb híján a média végre lehetőséget ad számukra a megszólalásra, a legképtelenebb magyarázatokkal állnak elő olyasvalamiről, amiről fogalmuk sincs! A kutyaviadalokat szervezők és a felelőtlen, dilettáns vagy egyszerűen csak féleszű tulajdonosok mellett a sajtó és az általuk előkotort nagyokosok „munkásságának" is köszönhető a mai helyzet. Emiatt a Pit Bull Terrier-t sok állam „cane non grata"-nak minősítette és megtiltotta, vagy legalábbis lehetetlenné tette tartását. Magyarországon a '90-es évek közepén a sajtó aktív közreműködésével kezdetben elhintették, majd nap mint nap folyamatosan sulykolták a „harcikutyás" sztorikat. Ezzel nemcsak az adott lap eladhatóságát biztosították, de egyszersmind a szelep és a bűnbak szerepét is ráruházták ezekre a kutyákra. 1992. és 1999. között tíz „harcikutyás" harapásos eset történt, melyek közül bizonyíthatóan mindössze három róható fel a pit bulloknak. Szerencsétlenségükre éppen ezek közül egy halállal végződött.  Ezenkívül nagyvonalúan elfeledkeztek a fenti szám többszörösét kitevő más fajták és keverékek által elkövetett, a halálos kimenetelűek tekintetében a pit bullokét ugyancsak jóval meghaladó mértékű támadásokról.

Sokszor írtuk már: egy megfelelő körülmények között tartott, tudatosan és hozzáértéssel - de ami legalább ilyen fontos: szeretettel - nevelt kutya probléma nélkül tartható. Gazdája családjába és a huszonegyedik század fordulójának társadalmába, a mindennapi életbe tökéletesen beilleszkedő igazi társ. Olyan barát, aki teljes biztonságot nyújtó, önfeláldozó őre szeretteinek, ugyanakkor nagyszerű jellemével szeretnivaló, bohókás kedvenc, gyermekeink játszótársa.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Exade16

(Ofoyu50, 2019.05.15 08:36)

http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/amprilan-ramipril-comprar-de-confianza-el-salvador-precio http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cartia-xt-120-mg-sin-receta-urgente http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/buy-duralis-40mg-safely-best-buy-on-duralis-online http://brooklynne.net/profiles/blogs/theo-24-cr-400-mg-donde-puedo-comprar-con-seguridad-ecuador-theo http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-cozaar-r-pido-dominicana-comprar-losartan http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/daclatasvir-60-mg-comprar-en-una-farmacia-online-fiable-chile http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/atomoxetin-g-nstig-bestellen-online-in-der-schweiz http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vidalista-10mg-con-garantia-usa http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clomipramina-50-mg-entrega-r-pida http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/talefil-tadalafil-puedo-comprar-sin-receta-ahora-espa-a-tadalafil http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/comprar-viagra-sildenafil-citrate-gen-rico-no-brasil-comprar http://www.facecool.com/profiles/blogs/oneaid-tadalafil-40-mg-comprar-en-farmacia-online-espa-a-comprar

Mohar92

(Ijaxi56, 2019.05.15 02:38)

http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-achat-beloc-metoprolol-bon-marche-achat-metoprolol http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/wo-sie-arpamyl-40-mg-express-lieferung-kaufen-k-nnen-arpamyl http://www.facecool.com/profiles/blogs/peut-on-acheter-du-buspirone-10-mg-rapide-buspar-10-canada-achat http://www.facecool.com/profiles/blogs/order-generic-cialis-20mg-online-where-can-i-purchase-tadalafil http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/achat-discrete-hydroxyuree-achat-hydrea-europe http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/cetirizine-10mg-o-en-commander-en-ligne-acheter-du-zyrtec-sur http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-clozapina-100-mg-online-espa-a-comprar-clozaril-medicfarm http://answers.codelair.com/37711/farmacia-online-comprar-bupropion-segura-honduras-wellbutrin http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/osartil-plus-bon-prix-sans-ordonnance-losartan-suisse-acheter http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-amlodipine-5mg-online-amlodipine-over-the http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/sildrem-130mg-generique-bas-prix-livraison-rapide-sildrem-130 http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/cefadroxil-250-mg-comprar-en-farmacia-online-segura-espa-a http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-zeus-sildenafil-citrate-200-mg-site-fiable-acheter http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/irbesartan-300mg-en-ligne-moins-cher-sans-ordonnance-avapro-prix http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/zantac-300-mg-comprar-al-mejor-precio-usa http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-perindopril-8-mg-combien-coute-du-perindopril-en http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/order-dafilar-40mg-without-rx-where-to-purchase-tadalafil http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=82143&qa_1=commander-cialis-tadalafil-moins-forum-commander-tadalafil http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-frumil-amilorid-zum-besten-preis-kaufen-frumil http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/recherch-diltiazem-hcl-90mg-bas-prix-achat-diltiazem-hcl-internet http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/buy-tahor-no-rx-can-i-order-tahor http://answers.codelair.com/38203/comprar-gabatine-gabapentin-sin-receta-mejor-precio-andorra

Oqawu56

(Zimex86, 2019.05.14 17:43)

http://korsika.ning.com/profiles/blogs/buy-filide-200-mg-on-sale-buy-filide-in-china http://www.prds66.fr/profiles/blogs/rizatriptan-10-mg-vrai-baisse-prix-commander-avec-mastercard http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-vigorplus-sildenafil-citrate-online-rep-blica-de http://dmoney.ru/57358/farmacia-online-donde-comprar-foliront-calidad-estados-unidos http://wu-world.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-generika-clonidin-ohne-rezept-sicher-kaufen http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-hidroclorotiazida-12-5-mg-de-confianza-comprar http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-valaciclovir-500-mg-sin-receta http://www.facecool.com/profiles/blogs/phenergan-promethazine-donde-comprar-sin-receta-y-pagar-con http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-losartan-buen-precio http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/avanafil-dapoxetine-200-60mg-pharmacie-acheter-securise-acheter http://brooklynne.net/profiles/blogs/bogra-25mg-o-achat-sildenafil-citrate-ordonnance-commander http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/zocor-comprar-por-internet-m-xico http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-ibuprofene-200mg-motrin-a-bon-prix http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/trimethoprim-800mg-g-nstig-kaufen-rezeptfrei-online-apotheke http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-sildenafilo-y-fluoxetina http://answers.codelair.com/36544/acheter-vardenafil-levitra-10-prix-suisse http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-uniphyl-cr-theophylline-400-mg-buen-precio http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1127/55535/donde-a-la-orden-adapne-sin-rece http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/buy-cabaser-online-can-i-order-cabergoline-no-rx-required http://flutes.ning.com/profiles/blogs/bisacodilo-5mg-comprar-fiable-andorra-comprar-dulcolax-gen-rico http://www.prds66.fr/profiles/blogs/fenazopiridina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-lamotrigine-en-farmacia-online-andorra-comprar http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/achat-express-perindopril-2-mg-perindopril-en-ligne-au-rabais http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/digoxine-0-25-mg-baisse-prix-site-fiable-achat-digoxine-urgent http://whazzup-u.com/profiles/blogs/avanafil-100-mg-comprar-entrega-r-pida-usa-comprar-avanafil http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viagra-sin-receta-buen http://movsam.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-zehu-ze-en-ligne-o-acheter-permethrin-original

Ahegu66

(Axahi52, 2019.05.14 11:51)

http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/pantoprazol-comprar-en-farmacia-en-linea-recomendada-us
http://dmoney.ru/58868/cefdinir-comprar-farmacia-online-espa%C3%B1a-omnicef-receta-precio
http://foodtube.net/profiles/blogs/procalut-order-online-procalut-onlin-purchase
https://madbuddy.club/blogs/post/37077
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-furosemida-40mg-r-pido
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/oneaid-como-puedo-comprar-sin-receta-r-pido-argentina-tadalafil
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/puis-je-acheter-du-desloratadine-5mg-site-fiable-desloratadine
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-combivir-150mg-sin-receta
http://dmoney.ru/58886/donde-orden-alcenol-atenolol-100-mg-sin-receta-online-panam%C3%A1
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/tetracycline-hydrochloride-500mg-bas-prix-o-acheter-tetracycline
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-azithromycin-en-ligne-baisse-prix-rapide
http://ggwadvice.com//index.php?qa=65255&qa_1=comprar-generico-pentasa-argentina-comprar-mesalamine-precios
https://whanswerz.com/10536/generische-dydrogesteron-lieferung-duphaston-bestellen
http://brooklynne.net/profiles/blogs/fenazopiridina-200-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/melatonina-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-m-xico
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/77832#sthash.a7bVbWDM.x66ahv3p.dpbs
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/daklinza-60mg-donde-puedo-comprar-con-seguridad
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-selegiline-5mg-cheap-selegiline-tablets-sale
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cilostazol-sin-receta-r-pido-rep
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/copegus-100-mg-livraison-discrete-bon-prix-comment-acheter-du
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-tetraciclina-250-mg-sin-receta-de-calidad
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/achat-express-desloratadine-desloratadine-en-ligne-au-rabais-avec
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/low-price-disulfiram-500-mg-order-online-disulfiram-antabuse
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-irbesartan-sin-receta-fiable-chile
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-eldepryl-5-mg-sin-receta-1
http://wu-world.com/profiles/blogs/generique-premarin-conjugated-estrogens-0-625mg-achat-bon-prix

Dutis57

(Vacil55, 2019.05.14 02:43)

http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/mebeverina-puedo-comprar-entrega-r-pida-precio-de-la-pildora
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/wo-sie-generische-sustiva-efavirenz-im-internet-kaufen-k-nnen
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-asacol-con-garantia-espa-a
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/clorpromazina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/davigor-sildenafil-citrate-50mg-como-comprar-en-farmacia-online
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/acido-mefenamico-500mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura
http://brooklynne.net/profiles/blogs/donde-para-ordenar-dapoxetina-sin-receta-barato-colombia-comprar
http://brooklynne.net/profiles/blogs/commander-du-vrai-rabeprazole-10mg-en-ligne-bon-prix-rapide
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dostinex-buen-precio-rep
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-nitrofurazona-buen-preci-1
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2140/20293/aripiprazol-comprar-sin-receta-ahora
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/bon-site-achat-fenamic-mefenamic-acid-fenamic-500-tarif
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/achat-express-glimepiride-4mg-sans-ordonnance-amaryl-prix
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-relokap-naproxen-al-mejor-precio
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/trimetoprima-comprar-entrega-r-pida
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-furosemida-sin-receta-fiable-usa
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-pour-acheter-dapoxetine-60mg-acheter-priligy-en
http://bricolocal.com/profiles/blogs/paroxetine-o-acheter-paxil-sans-ordonnance-canada
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-viagra-150-mg-sin-receta-de-calidad-puerto
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/vistagra-sildenafil-citrate-50-mg-o-commander-en-ligne-acheter
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/venlafaxin-venlafaxine-bon-prix-sur-internet-venlafaxine-moins
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/comprar-bromocriptina-2-5mg-sin-receta-de-confianza-rep-blica-del
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=31277&qa_1=norethindrone-colombia-norethindrone
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/viagra-vrai-bon-prix-acheter-paiement-mastercard-sildenafil

Joqom52

(Bunap94, 2019.05.13 20:33)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-pletal-50mg-entrega-r-pida-honduras-donde http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-man-sinemet-10mg-sicher-bestellen http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/irovel-irbesartan-150mg-puedo-comprar-sin-receta-al-mejor-precio http://wu-world.com/profiles/blogs/commander-dailis-tadalafil-acheter-tadalafil-internet http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/glibenclamide-livraison-gratuit-bon-prix-micronase-g-n-rique-pas http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/norfloxacino-400-mg-donde-comprar-ahora-chile-comprar-noroxin http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/betamethasone-clotrimazole-moins-cher-securise-betamethasone http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/hydroxyuree-500-mg-bon-prix-site-fiable-hydroxyuree-commander-en http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pamelor-sin-receta-urgente-colombia http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pentasa-mesalamine-sin-receta http://showmeanswer.com/index.php?qa=50566&qa_1=lisinopril-como-puedo-comprar-por-internet-puerto-rico http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/acarbosa-50-mg-comprar-de-confianza-espa-a-acarbosa-25-mg-comprar http://bricolocal.com/profiles/blogs/commander-pilule-chloramiphene-clomiphene-50mg-chloramiphene-prix http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-drospirenona-etinilestradiol-con-seguridad-espa-a-comprar http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-prochlorperazine-5mg-mas http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-metoclopramida-10mg-con-seguridad-us-reglan-10-mg http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/site-pour-commander-ciaton-tadalafil-vente-du-ciaton-au-suisse http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-elebra-sildenafil-citrate-sin-receta-ahora-chile http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-tada-envio-rapido-pela-net-brasil

Inupu34

(Elise08, 2019.05.13 01:33)

http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-tiotropium-tiova-prix-en-pharmacie-belgique http://whazzup-u.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-primidon-250-mg-ohne-rezept-sicher-kaufen-primidon http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/acyclovir-800-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-seguridad http://social.leembe.com/blogs/post/45838 http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/quel-site-pour-acheter-du-furosemide-lasix-suisse-sans-ordonnance http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/dejavu-sildenafil-citrate-o-commander-sans-ordonnance-sildenafil http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-colospa-mebeverine-de http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/low-price-cialis-20mg-buy-online-how-to-purchase-tadalafil-safely http://showmeanswer.com/index.php?qa=51928&qa_1=donde-para-ordenar-tenormin-receta-confianza-estados-unidos http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-tiotropium-0-018-mg-generique-au-rabais-livraison https://xstack.in/83124/como-realizar-pedido-virnagza-fort-20mg-seguridad-ecuador https://www.loosemusicent.com/blogs/1457/16033/achat-de-nazamit-prix-moyen-du-nazamit http://wu-world.com/profiles/blogs/onde-comprar-tetraciclina-500mg-sin-receta-env-o-urgente http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/epitard-phenytoin-100mg-en-ligne-bas-prix-site-fiable-epitard http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/tafenil-flutamide-250-mg-comprar-sin-receta-de-calidad-estados http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-pioglitazona-30-mg-sin-receta-por-internet http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-prometazina-25-mg-buen-precio-nicaragua http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-viosex-sildenafil-citrate-de-calidad-espa http://recampus.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-ponstel-mefenamic-acid-mais-barato-na http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-amlodipina-norvasc-2-5mg-gen-rico-barato http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/dutasterid-avodart-0-5-mg-ohne-rezept-billiger-kaufen-avodart http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/ah-zul-sildenafil-citrate-200-mg-comprar-entrega-r-pida-rep-blica http://answers.codelair.com/43132/amantadina-comprar-farmacia-online-env%C3%ADo-gratis-colombia

Mijiq59

(Otiji71, 2019.05.11 21:44)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/avanafil-commander-avanafil-50-ordonnance-acheter
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/baclofeno-baclofen-como-comprar-gen-rico-com-desconto-brasil
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/filgud-donde-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-espa-a
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/rosuvastatina-donde-comprar-sin-receta-con-seguridad-rep-blica
http://dmoney.ru/60161/kann-ich-stromectol-3mg-ohne-rezept-mit-mastercard-kaufen
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/nateglinide-60-mg-generique-commander-sans-ordonnance-starlix
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/dutasteride-0-5-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/valacyclovir-comprar-en-una-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida
http://property.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-domezol-online-dominicana-domezol-10-mg-precio
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-doxazosina-2mg-sin-receta-de-confianza
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/recherch-achat-desloratadine-5-mg-bon-marche-clarinex-medicament
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/tolterodina-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-gratis-rep
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/cabergoline-0-5-mg-pas-cher-commander-cabergoline-pas-cher-canada
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/flutamide-generique-sur-internet-achat-rapide-eulexin-lingual
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/achat-express-ticlopidine-pas-cher-sans-ordonnance-achat-vrai
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-amoxicilina-clavulanico-1
http://bioimagingcore.be/q2a/73913/lotriderm-10mg-comprar-de-calidad-usa
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/finasteride-o-achat-bon-marche-vente-du-finasteride-au-canada
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/order-ofloxacin-300mg-cheap-buying-ofloxacin-kansas
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/gynovel-estradiol-como-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-estados
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/mebeverina-135-mg-puedo-comprar-online-estados-unidos
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/comprar-latanoprost-sin-receta-en-internet-puerto-rico
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/achat-express-linezolide-acheter-du-zyvox-en-toute-securite
http://www.facecool.com/profiles/blogs/wo-kann-man-duphaston-10-mg-ohne-rezept-mit-bitcoin-kaufen
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-amitriptilina-sin-receta-con-garantia
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/buy-curban-without-rx-how-to-buy-nimodipine-cheap
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/olmesartan-40mg-comprar-sin-receta-fiable-panam-olmesartan-para
http://dmoney.ru/57779/farmacia-comprar-generico-tadaflo-tadalafil-tadaflo-farmacia

Zaquq83

(Vusot27, 2019.05.11 10:04)

http://bit.ly/2Ye2c9s http://bit.ly/2PSc5Xq http://bit.ly/2J622O4 http://bit.ly/2DVhDf6 http://bit.ly/2Y5wQ54 http://bit.ly/2J63P5W http://tinyurl.com/y6jdw94u http://bit.ly/2DSVuOx http://bit.ly/2DTJeNE http://tinyurl.com/y3nmg8gp http://bit.ly/2Y93Idd http://bit.ly/2DX88wa http://bit.ly/2DSdjNI http://bit.ly/2J1TR5i http://bit.ly/2PNMnmY http://tinyurl.com/yxs3aa4q http://bit.ly/2Yf6QnT http://bit.ly/2H1HfYC http://bit.ly/2Yf6Bct http://bit.ly/2DQE4lG http://bit.ly/2Yhele5 http://bit.ly/2E5kd2v http://bit.ly/2Ye1Y26 http://bit.ly/2H2waqi http://bit.ly/2H2NWJS

Uhero01

(Utema50, 2019.05.10 06:58)

http://bit.ly/2DTJLz8 http://bit.ly/2YgDhlZ http://bit.ly/2DOjr9R http://bit.ly/2DTZVc2 http://tinyurl.com/y6kndrcc http://tinyurl.com/yyq46krt http://bit.ly/2DSdYyG http://bit.ly/2H9Te6C http://tinyurl.com/y5kanr8k http://bit.ly/2H2Gy17 http://bit.ly/2PT3KTr http://tinyurl.com/y3r5edsn http://bit.ly/2PSmnae http://tinyurl.com/y5rnpxyw http://bit.ly/2H7uBaF http://bit.ly/2J7AxUc http://bit.ly/2YePHuG http://tinyurl.com/yycv5wxw http://bit.ly/2DTo9TR http://bit.ly/2DTVYEa http://bit.ly/2H9H5ye http://tinyurl.com/y2stjg8b

Efiqi58

(Uzoqi22, 2019.05.09 23:21)

http://bit.ly/2DTo5DB
http://bit.ly/2H2sncz
http://bit.ly/2H2NDPe
http://bit.ly/2DTlOrL
http://bit.ly/2H7ujR7
http://bit.ly/2DOjLW7
http://bit.ly/2Y93KSn
http://bit.ly/2DVp3Px
http://bit.ly/2PQxOiC
http://bit.ly/2J1TK9S
http://tinyurl.com/y55qg8f6
http://bit.ly/2DUXC8r
http://bit.ly/2J5MvO6
http://tinyurl.com/y2mg8ux3
http://tinyurl.com/y3r76pkp
http://bit.ly/2DVp8mj
http://bit.ly/2GXmQ6M
http://bit.ly/2YcGkvc
http://bit.ly/2DSUJFb
http://bit.ly/2YbChiU
http://bit.ly/2Y9AJ8Z
http://bit.ly/2YdaBKC
http://bit.ly/2YayceP

Mepaz15

(Utoka86, 2019.05.09 18:14)

http://bit.ly/2DX7r62 http://bit.ly/2YgDNjV http://bit.ly/2DV61c9 http://bit.ly/2Y7pm1e http://bit.ly/2DTJD2C http://bit.ly/2H9R9rk http://tinyurl.com/y2qdbueh http://tinyurl.com/y4vg3k9u http://bit.ly/2H3vsZH http://bit.ly/2DX6Uky http://tinyurl.com/y2l39l8h http://tinyurl.com/yywwz8yl http://bit.ly/2Ye5Xff http://bit.ly/2DVhDf6 http://bit.ly/2H6cOQR http://bit.ly/2DTZVc2 http://bit.ly/2J5SpPl http://bit.ly/2DQDXXi http://bit.ly/2Yf5EAV http://bit.ly/2J9jJwe http://bit.ly/2YbGWRO

Ipedu82

(Vetib82, 2019.05.09 10:06)

http://bit.ly/2H2MjvK
http://bit.ly/2PNMnmY
http://bit.ly/2DX8enw
http://bit.ly/2Ye1FnY
http://bit.ly/2YczXIA
http://bit.ly/2H14PVk
http://bit.ly/2H3fgrC
http://bit.ly/2Yf6hdL
http://bit.ly/2DOjrXp
http://bit.ly/2DViqg4
http://bit.ly/2YcA3jq
http://bit.ly/2Ye25L4
http://tinyurl.com/y4wolwlb
http://bit.ly/2YczCFO
http://bit.ly/2H6WShi
http://bit.ly/2Y84wio
http://tinyurl.com/y53sre4x
http://bit.ly/2Y93IKf
http://bit.ly/2J3nhAh
http://bit.ly/2DVqttl
http://bit.ly/2H1HAdQ

Elepo50

(Ojode61, 2019.05.09 04:58)

http://bit.ly/2YhGIc9
http://bit.ly/2YhdFW5
http://bit.ly/2H6UGX0
http://bit.ly/2DVisoc
http://bit.ly/2DX6XwK
http://bit.ly/2DTJFHM
http://bit.ly/2DUVEF5
http://bit.ly/2H0sDZu
http://bit.ly/2DUa5JL
http://bit.ly/2DV69s9
http://bit.ly/2Y7oJVq
http://bit.ly/2DX376O
http://bit.ly/2DXaP0K
http://bit.ly/2Yb0xS7
http://tinyurl.com/y2zcwldf
http://bit.ly/2YheWwl
http://bit.ly/2DTJTyC
http://bit.ly/2H47ZYx
http://bit.ly/2Y93piz
http://bit.ly/2J41Xuh
http://tinyurl.com/yxkn94be
http://bit.ly/2DV6aMJ
http://bit.ly/2DX6Y3M
http://bit.ly/2YcwF7T
http://bit.ly/2YdaFKm

Koquc14

(Necay33, 2019.05.08 21:28)

http://bit.ly/2J5S0MP http://bit.ly/2H7tckp http://bit.ly/2DTZVsy http://bit.ly/2J56QmO http://bit.ly/2DOjJ0r http://bit.ly/2DX6XNg http://bit.ly/2PUfmWy http://bit.ly/2H6cMZf http://bit.ly/2J5S4w3 http://bit.ly/2H45sxv http://tinyurl.com/yyatwe5m http://bit.ly/2DX7rTA http://bit.ly/2H2nBM5 http://bit.ly/2Yf6UE9 http://bit.ly/2DTlQjn

Imeni34

(Ohaqu46, 2019.05.08 16:23)

http://bit.ly/2H0sPIc http://bit.ly/2DVoTaT http://tinyurl.com/yyatwe5m http://bit.ly/2H6VuLw http://bit.ly/2H0soO4 http://tinyurl.com/yyuquqq6 http://bit.ly/2H9SWN4 http://bit.ly/2E5jQVF http://bit.ly/2YczXs4 http://bit.ly/2YbDmqY http://bit.ly/2YiWmEb http://bit.ly/2GXmQni http://bit.ly/2J8gOnB http://bit.ly/2DULTqz http://bit.ly/2Y5xzDk http://bit.ly/2DV6afH http://bit.ly/2GXn7qk http://bit.ly/2PPT73Y http://bit.ly/2H6WIXe http://bit.ly/2DUXp59 http://bit.ly/2J1TQOM

Ereyi88

(Odipe12, 2019.05.08 08:36)

http://bit.ly/2DUVZrl
http://bit.ly/2PUcJnp
http://bit.ly/2DX7kYa
http://bit.ly/2HgRZ5F
http://bit.ly/2H3fW08
http://bit.ly/2H3cNxm
http://bit.ly/2DTJT1A
http://bit.ly/2DTIY18
http://bit.ly/2DVp2er
http://bit.ly/2PO6Wjp
http://bit.ly/2Yf5KbL
http://bit.ly/2HgTl0f
http://bit.ly/2H6WJdK

Oliwi36

(Uxepo27, 2019.05.07 20:05)

http://bit.ly/2DTZXka http://bit.ly/2DTVgH0 http://bit.ly/2DSUJVH http://bit.ly/2E5jRsH http://tinyurl.com/y4vg3k9u http://bit.ly/2DX6URA http://bit.ly/2DVp9qn http://bit.ly/2YheqOV http://tinyurl.com/y3lsc4mn http://bit.ly/2DSVJcp http://bit.ly/2DUMl8f http://bit.ly/2H6cn9b http://bit.ly/2YcAN8c http://bit.ly/2Ye1xou http://bit.ly/2DTJR9Y http://tinyurl.com/y2t9s5eq http://bit.ly/2DSzRxK http://bit.ly/2DTVQVc http://bit.ly/2DX7rTA http://bit.ly/2DWy8Yp http://bit.ly/2HgTktd http://bit.ly/2H7uT1f http://bit.ly/2H2NdIE http://bit.ly/2Yb1qKr http://bit.ly/2J5DnJx

Osahu33

(Rudel53, 2019.05.07 14:41)

http://property.ning.com/profiles/blogs/amitriptyline-comprar-en-una-farmacia-en-linea-fiable-ecuador http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-gabapentin-300-mg-y-pagar-con http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-100-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-segura-ecuador http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bupron-sr-bupropion-sin http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/penegra-sildenafil-citrate-130-mg-o-acheter-sur-le-net-commander http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/comprar-patrex-env-o-urgente-chile http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-100mg-comprar-en-farmacia-en-linea-segura-reino-de-espa http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/acyclovir-cream-acyclovir-5mg-comprar-gen-rico-de-confianza-na http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-desogestrel http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/singlin-repaglinide-achat-repaglinide-1-canada-achat http://showmeanswer.com/index.php?qa=52562&qa_1=verelan-verapamil-ligne-baisse-prix-achat-verapamil-paris http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-ikolis-tadalafil-60mg-acheter-du-ikolis-10-en-suisse http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/382909 http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-salbutamol-acheter-salbutamol-en-allemagne http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/apicalis-tadalafil-10mg-como-comprar-entrega-r-pida-ecuador http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/tadonis-tadalafil-20-mg-commander-rx-pharmacy-acheter-tadalafil http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-vigro-sin-receta-al-mejor-precio-ecuador http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-postafen-25-mg-buen-precio http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/order-ventide-without-prescription-buying-ventide-vancouver http://www.facecool.com/profiles/blogs/order-hipersar-20mg-low-price-how-can-i-purchase-olmesartan-fast http://bricolocal.com/profiles/blogs/site-serieux-pour-acheter-tamoxifene-acheter-nolvadex-pharmacie http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/nateglinide-sans-ordonnance-acheter-starlix-moins-cher-canada http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/prometrium-generika-online-bestellen-schweiz-prometrium-g-nstig http://brooklynne.net/profiles/blogs/orelox-cefpodoxime-100mg-o-en-commander-vente-de-orelox-en-ligne http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-teofilina-r-pido-bolivia-comprar

Uyonu76

(Benul67, 2019.05.07 09:09)

http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/clindamycina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-recomendada
http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=196488&qa_1=fluconazol-comprar-farmacia-estados-unidos-comprar-diflucan
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/orlistat-60mg-livraison-rapide-forum-comment-acheter-orlistat-60
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-calcium-acetate-667mg-sin-receta
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-toprol-xl-buen-precio-usa-metoprolol-se-puede
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-carbamazepina-sin-receta-en-internet
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/atarax-comprar-env-o-urgente-rep-blica-del-paraguay
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cordarone-amiodarone-barato-m-xico
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/prosmin-finasteride-1mg-en-ligne-bon-marche-commander-acheter
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-baclofen-baclofen-25mg-pas-cher-baclofen-25mg
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/achat-express-metformine-1000mg-achat-de-metformine-glycomet
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-indocin-indomethacin-75-mg-online-nicaragua
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=32857&qa_1=farmacia-betapace-confianza-betapace
http://www.facecool.com/profiles/blogs/low-price-vigro-25-mg-order-online-where-to-buy-sildenafil
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/daclatasvir-60mg-o-achat-en-ligne-acheter-daclatasvir-non
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-glucophage-500mg-env-o-gratis-per-comprar
http://www.facecool.com/profiles/blogs/onde-comprar-generico-tamoxifen-10mg-fiable-argentina-comprar
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tadora-20-mg-sin-receta-con
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sildaristo-200-mg-sin
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/doxiciclina-onde-comprar-gen-rico-mais-barato-internet-rep-blica


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Következő »